Jogi nyilatkozat

A weboldal megtekintésével Ön elfogadja az ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalunkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

HEGEDŰS DENTAL Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) honlapjának grafikai megjelenése, szerkezete, teljes tartalma szellemi alkotásnak minősül, és ennek megfelelően szerzői jogvédelem alá tartozik. Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Tilos továbbá a weboldalon található fotók reklámozási célú, vagy bármilyen egyéb formában történő felhasználása.

Információk

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.

A felelősség kizárása

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

  • a weboldal használatával kapcsolatosak,
  • a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
  • a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a weboldalhoz kapcsolódnak.

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön az Üzemeltető részére bármely személyes adatát akár a weboldal on-line ajánlatkérő formulájának használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az Üzemeltető legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig a következők szerint kezelje.
 Az Üzemeltető az on-line ajánlatkérő formulához vagy e-mail címhez kapcsolódóan Ön által megadott adatokat kapcsolattartási célokra felhasználhatja. Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszerünk látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és 36 hónapig tárolja.

Kijelentjük, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan
biztonsági fokú védelemmel kezeljük, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. 

Kijelentjük, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeljük.
Az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt üzleti titokként kezeljük.

 

HEGEDŰS DENTAL Kft.